סעיף 2 לפקודת התעבורה קובע:

“לא ינהג אדם רכב ולא ירשה לאחר לנהוג רכב שברשותו, אלא אם נרשם הרכב בהתאם להוראות פקודה זו ויש עליו רישיון רכב תקף שניתן לפי הפקודה; ובלבד שלא יהיה בעל רכב אחראי לפי סעיף זה על נהיגת רכבו על ידי אדם אחר, אם הוכיח שנקט כל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.”

בית המשפט לתעבורה, לפני שיגזור את דינו של נאשם אשר הורשע בנהיגה ברכב ללא רישיון, יתייחס למספר נסיבות, בין היתר לעברו התעבורתי של הנהג, תקופת פקיעת רישיון הרכב, שנת הייצור של הרכב וותק הנהיגה של הנאשם.

נתפסתם נוהגים ללא רישיון רכב תקף- ככל שתקופת פקיעת רישיון הרכב ארוכה יותר, הענישה תהיה מחמירה בהתאם.

אם תוקף רישיון הרכב פקע פחות מארבעה חודשים-  הנהג צפוי צפוי לקבל קנס של 250 ₪ ביחד עם 6 נקודות חובה.

אם תוקף רישיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועד שישה חודשים- הנהג צפוי לקנס של 750 ₪ ביחד עם  6 נקודות חובה.

אם תוקף רישיון הרכב פקע בתקופה העולה על שישה חודשים- הנהג צפוי לקבל הזמנה לבית משפט, ביחד עם 6 נקודות חובה.

ראוי לציין כי העברת הרכב טסט, אינו "רק דבר טכני", חשוב לזכור כי בעת בדיקת הרכב במכון המוסמך לכך, עלולים למצוא  ליקויים כאלה ואחרים, ליקויים אשר עלולה להיות להם השפעה מכרעת על בטיחות הנהיגה באותו רכב. ברור כי נהיגה ללא רישיון רכב תקף מוכיחה כי הרכב לא נבדק ולא ידוע כלל האם ניתן לנהוג בו בבטחה. במצב דברים כזה, הנהג מהווה סכנה לעצמו וליתר משתמשי הדרך.

בנוסף לכך,  במצב שבו  מצטרפות עוד עבירות תנועה ועבירות חמורות נוספות לעבירה הנ"ל  – הדבר עלול להשפיע מטבע הדברים על חומרת הענישה לה צפוי אותו נהג.

חשוב לציין כי, כאשר נאשם מעביר את הרכב טסט בטרם החל הדיון המשפטי בעניינו, נקיטת פעולה זו כמוה כ- "ריפוי הפגם" ומטבע הדברים תהיה סיבה טובה להתחשבות והקלה בעונשו.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.