אכיפת עבירת מהירות מתבצעת ע"י משטרת ישראל באופן תדיר ביותר, באמצעות מצלמות, מכשירי דבורה ומד מהירות לייזר. לנהיגה במהירות מופרזת ישנו חלק גדול במגמת העליה המתמדת בקטל בכבישים בישראל, בהיותה גורם מובהק לתאונות. בהתאם, ניכרת החמרה במדיניות הענישה אותה נוקטת המשטרה כנגד הנוהגים מעל למהירות המותרת. העונשים מתבטאים בקנסות גבוהים, נקודות חובה, פסילה מנהלית של הרישיון ל-30 ימים ואף הגשת כתבי אישום, כתלות בחריגה בפועל מהמותר בכביש מסוים בהתאם לחוק. כדי לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום זה, מוזמנים לפנות אל עורך דין תעבורה מומחה.

עבירת מהירות – מהי הענישה?

נתפסת נוהג במהירות מופרזת? דע כי דבריך במסגרת שיחתך עם השוטר ייחשבו כמסירת גרסה מטעמך. פרט לקנס כספי ונקודות להם הנך צפוי, לקצין המשטרה מוקנית סמכות לפסול את רישיונך ל-30 ימים בו במקום – לאחר שימוע. ביחס לנקודות חובה, דע שצבירת 12 נקודות ומעלה תחייב אותך לעמוד בקורס נהיגה מונעת ואילו צבירת 36 נקודות ומעלה תביא מיד לפסילת רישיונך למשך 3 חודשים – ובמקרים מסוימים אף ל-9 חודשים.

בעבירות מהירות חמורות יזומן הנהג לדין בבית המשפט לתעבורה וככל ויורשע, הוא צפוי לשלילה למשך מספר חודשים נוספים ואף לעונשי מאסר.

עבירת מהירות – עו"ד תעבורה לצידך

את הגזירות בגין עבירת מהירות ניתן להקל ובנסיבות מיוחדות אף לבטל, כאשר לצידך עו"ד מומחה לתעבורה שיפעל לצמצם את הקנס והנקודות, לבטל את פסילת הרישיון או לקצר את תקופתה.

חשוב לדעת שגם באמצעי האכיפה של משטרת ישראל ישנם כשלים ומגבלות שיכולים בנסיבות מסוימות לשמש בסיס לביטול כתב אישום. עו"ד תעבורה מנוסה מכיר את דרישות יצרני אמצעי האכיפה בנוגע לשימוש בהם ואת עמדת בתי המשפט ומזהה היטב מקרים בהם מתקיימים ליקויים ראייתיים.

גם החלטת קצין משטרה לפסול את רישיונך ניתן לתקוף באמצעות פנייה לעו"ד תעבורה והגשת בקשה לביטול הפסילה או לקיצורה בצירוף ראיות וטענות ביחס למאפייני הנהג ונסיבות מיוחדות שמתקיימות בעניינו. אם זומנת לדין עקב עבירת מהירות, כדי להילחם על חפותך בבית המשפט אתה מוכרח לקבל ייצוג של מומחה לדיני תעבורה שיפעל למענך. עו"ד  הפועל בנחישות לזיכוי, ביטול והקלת ענישה עקב עבירות מהירות וגיבוש הסדרי טיעון מצוינים במקרים של עבירות חמורות.