סעיף 52 לפקודת התעבורה מקנה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים או בקיצור – מרב"ד, סמכות לערוך בדיקות רפואיות לנהגים לפי הפנייתם אליו, ובהתאם לתוצאותיהן הוא מחליט האם הם כשירים לנהיגה מבחינה בריאותית ונפשית. נהג שבדיקותיו הראו שאינו כשיר – ימליץ המרב"ד לפסול את רישיונו. רבים נפגעים מפסילת המרב"ד במיוחד כאשר רישיונם משמש אותם ככלי עבודה, ולכן יבקשו להתכונן מראש לקראת בדיקות המרב"ד כדי לעבור אותן בהצלחה או לערער על פסילת המרב"ד באמצעות עורך דין המכון הרפואי. נהגים יופנו למרב"ד לפי דרישת משרד הרישוי או בית המשפט לתעבורה, עקב מעורבות בתאונת דרכים, על רקע גיל מופלג, נכות, ליקוי פסיכיאטרי או רפואי, על רקע נהיגה בהשפעת אלכוהול או סמים וכן לפי בקשת נהג לרישיון נהיגה ברכב ציבורי או משא כבד. כדי לקבל את המענה הדרוש בתחום זה, יש לפנות אל עו"ד מומחה לתעבורה.

הוזמנת למרב"ד? פנה אל עורך דין המכון הרפואי

אל תיגש לתהליך לבדך ועשה למען הגדלת סיכוייך לשמור על רישיונך. פנה לעו"ד תעבורה שיערוך עמך הכנה יסודית לקראת בדיקותיך במרב"ד וככל שהוחלט שאינך כשיר לנהיגה, יגיש ערעור מנומק על פסילת המרב"ד וייצג אותך בפני ועדת הערר. ישנה חשיבות מרבית לפניה לעו"ד תעבורה סמוך ככל שניתן למועד בו קיבלת את הזימון למרב"ד, לצורך שהות מספקת לבחינת נתוניך הרפואיים והתעבורתיים ופניה למומחים רפואיים. רק כשלצידך עו"ד תעבורה תתייצב לבדיקות המרב"ד כשברשותך הכלים ההכרחיים כדי לשמור על רישיון הנהיגה שלך ברשותך.

עורך דין המכון הרפואי – ייצוג בפני ועדות הערר של המרב"ד

נבדקת במכון וקביעותיו מקפחות אותך? הומלץ לפסול את רישיונך? עורך דין המכון הרפואי יגיש עבורך ערעור בתוך 30 ימים, המפרט את טענותיך בתמיכת אסמכתאות משפטיות ורפואיות שמטרתן להוכיח לוועדת הערר כי הינך כשיר לנהיגה. את הערעור ניתן לתמוך בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעמך שיש במסקנותיהן לסתור את קביעת המרב"ד. עורך הדין יבנה עבורך תיק משפטי, ילווה אותך במועד התכנסות הוועדה ויעמוד מולה על טענותיך. עו"ד  מנוסה בניהול הליכים וייצוג בעררים מול המרב"ד ויש ברשותו את כל הכלים המקצועיים להוכיח שהינך כשיר להחזיק ברישיון הנהיגה שלך.