משטרת ישראל אוכפת את חוקי התעבורה באמצעות רישום דוחות המשיתים על עברייני התנועה קנסות כספיים ונקודות חובה ברישומי משרד הרישוי, אשר צבירתן גוררת סנקציות כמו עמידה בקורס נהיגה מונעת, מבחן תיאורטי ומעשי ואף שלילת הרישיון באופן אוטומטי למשך חודשים ארוכים. נהגים רבים אוחזים ברישיון נהיגה אשר משרת אותם באופן יום-יומי גם ככלי עבודה: סוכני מכירות, נהגי משאיות וכלי תחבורה ציבוריים. עבור כל מי שאוחז בהגה, נטילת רישיון הנהיגה כסנקציה בגין ביצוע עבירת תעבורה היא עונש קשה ובמקרים בהם רישיון הנהיגה משמש לצורכי עבודה ופרנסה, מדובר בגזירה של ממש. יחד עם זאת, ככל שהנך סבור שהדו"ח שנרשם לך ניתן בניגוד לדין או כי מתקיימות בעניינך נסיבות מיוחדות המצדיקות את ביטול הדו"ח או הקלת הענישה במסגרתו, דע כי זכותך לבקש להישפט בגינו או לבקש לתקנו על דרך של מחיקת נקודות החובה באמצעות ערעור דוח משטרה. לשם קבלת המענה המשפטי המקצועי ביותר, פנה אל עו"ד לתעבורה.

מתי ניתן להגיש ערעור דוח משטרה?

אם קיבלת דו"ח משוטר או שהדו"ח נשלח אליך בדואר, עומדים לרשותך 90 ימים לצורך הגשת בקשה להישפט באמצעות הספח המצורף לדו"ח. או לחילופין, לשלם את הקנס בגינו. כמו כן, עומדת לרשותך אפשרות להגיש בקשה לביטול הדו"ח במסגרתה עליה לפרט את טענותיך והטעמים לביטולו. לרשותך 30 ימים לבצע זאת.

שים לב: אמנם לא נעים לקבל דו"ח משטרתי, אולם חשוב להישמר מן הדחף לשלם את הקנס ולספוג את הנקודות הואיל והתשלום מהווה הודאה בביצוע העבירה בנסיבות המתוארות בדו"ח, ולאחר התשלום לא תוכל עוד לעמוד על זכותך להישפט.

ערעור דוח משטרה – מה כן לעשות?

אם קיבלת דו"ח משטרתי שיש בצידו נקודות חובה, דע שגם אם רישיונך לא נפסל אוטומטית, הנקודות מצטברות ברישומי משרד הרישוי ועלולות להביא לשלילת רישיונך בהמשך לתקופה ארוכה. עו"ד שבקיא בתחום יבדוק את נסיבות מתן הדו"ח ותקינותו ואם נפלו בו כשלים ראייתיים שיתכן ויביאו לביטולו, ויעריך מהם סיכויי הצלחת ערעור דו"ח משטרה.

קיבלת הזמנה לדין? אל תיגש לבית המשפט לתעבורה לבדך ופנה לעו"ד תעבורה תותח שיבנה עבורך הגנה חזקה ויפעל לאישור הסדר טיעון מקל ככל שניתן עבורך כדי למנוע את שלילת הרישיון.